หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว 4192
21 Aug 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยบ้านข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว 4195
21 Aug 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว4223
21 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน/โรงเร..
04049_ว4224
21 Aug 2014
ประชาสัมพันธ์ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน/โรงเร..
  ด่วนที่สุด
04049_ประชาสัมพันธ์
21 Aug 2014
กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหล..
แจ้งประชาสัมพันธ์
21 Aug 2014
หนังสืออ่านเพิ่มเติม สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 4226
21 Aug 2014
กำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ชุดที่ 3
ทุกโรงเรียน..
  ด่วนที่สุด
04049_ประชาสัมพันธ์
21 Aug 2014
เรื่อง การดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 4102
21 Aug 2014
การเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
ทุกโรงเรียน..
04049_
20 Aug 2014
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝา..
04049_ว 4206
20 Aug 2014
โครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 4185
20 Aug 2014
การเผยแพร่ตัวอย่างการเขียนบทความของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 36 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ