หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_5691
31 Oct 2014
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ 2 เพิ่มเติม
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้ลงนามแทนผู..
04049_ว5667
31 Oct 2014
แจ้งการโอนเงิน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_ว5643
29 Oct 2014
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_5632
29 Oct 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายอักษร..
04049_5599
27 Oct 2014
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว5596
27 Oct 2014
การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ GPAX และ GPA (๕ ภาคเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_5597
27 Oct 2014
ขอเชิญประชุม
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผ..
04049_5586
27 Oct 2014
แจ้งรายชื่อศูนย์บริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว5582
24 Oct 2014
การขอรับบริจาค เงิน ผ้าห่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โครงการรวมน้ำใจช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
41/2557
24 Oct 2014
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใ..
04049_5569
22 Oct 2014
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง..
04049_5525
22 Oct 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 6 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ