หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
  ด่วนที่สุด
04049_ประชาสัมพันธ์
31 Jul 2014
การดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและในโรงเรียนเอกชน
ทุกโรงเรียน..
  ด่วนที่สุด
04049_ประชาสัมพันธ์
31 Jul 2014
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ) รุ่นที่ 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะ ,..
แจ้งประชาสัมพันธ์
31 Jul 2014
รับคืนโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รปะชาคมอาเซ๊ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด..
04049_3670
31 Jul 2014
การขออนุญาตไปราชการ
ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ่า..
04049_ว 3673
31 Jul 2014
แจ้งบุคลากรปฏิบัติงานออกตรวจตราความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ทุกโรงเรียนและโรงเรียนเอกชน (ร..
04049_ว 3672
31 Jul 2014
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และสื่อสารทำความเข้าใจโครงการโรงเรียนดี ประจำตำบล ด้านการใช้งบประมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดี ประจำตำบ..
04049_3669
31 Jul 2014
ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดา..
04049_ว 3668
31 Jul 2014
การจัดทำ CD ROM นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว3633
31 Jul 2014
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนเอกชนรายชื่อตามแนบ..
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย ฝากประชาส
31 Jul 2014
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอแม่อาย
ทุกโรงเรียน..
  ด่วนที่สุด
04049_ประชาสัมพันธ์
31 Jul 2014
จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านการเขียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเม..
04049_ว 3660
31 Jul 2014
การประชุมเพื่อร่วมถอดประสบการณ์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 5 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ