หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว2126
10 Apr 2015
การตรวจสอบ,แก้ไข,เพิ่มเติม รายชื่อครูในการทดสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2122
9 Apr 2015
ขอความเมตตาร่วมเป็นคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการมหกรรมผ้าป่ารวมญษติมหากุศล "โรงพยาบาลช่วยผู้คน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_2118
9 Apr 2015
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2115
9 Apr 2015
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Onlin
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2114
9 Apr 2015
รายงานผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเ..
04049_2087
9 Apr 2015
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน้ป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2104
9 Apr 2015
การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่ (วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_2099
9 Apr 2015
ขอเชิญประชุม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2096
9 Apr 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2094
9 Apr 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2092
9 Apr 2015
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว2078
8 Apr 2015
การจัดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ