หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว4177
8 Jul 2015
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว4176
8 Jul 2015
การศึกษารายละเอียดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว4175
8 Jul 2015
การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและ..
04049_4170
7 Jul 2015
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาเอื้อว..
04049_4145
7 Jul 2015
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
  ด่วน
04049_ว4155
7 Jul 2015
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_4145
7 Jul 2015
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_ว4144
7 Jul 2015
แจ้งแนวปฏิบัติในการประกาศจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทา..
04049_ว4143
7 Jul 2015
ขอเชิญประชุม
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผ..
04049_ว4114
6 Jul 2015
รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว 4107
6 Jul 2015
โครงการพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน ประจำปี 2558
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา,..
04049_4103
3 Jul 2015
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเอกชนเร่งดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 3 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ