หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว1238
6 Mar 2015
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1237
6 Mar 2015
ขอเชิญสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1221
6 Mar 2015
ขอแก้ไขราคาแบบทดสอบข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1217
6 Mar 2015
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1207
5 Mar 2015
แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒน..
04049_ว1206
5 Mar 2015
การประเมินนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1180
5 Mar 2015
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อตามแ..
04049_ว1176
3 Mar 2015
การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1168
3 Mar 2015
สื่อประชาสัมพันธ์ "ค่านิยม 12 ประการ"
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1161
2 Mar 2015
งานส่งเสริมวันสำคัญพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1158
2 Mar 2015
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 255
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว1152
2 Mar 2015
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงป๊อ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 2 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ