หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว5497
20 Oct 2014
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุก..
04049_5493
17 Oct 2014
ขออนุญาตใช้อาคารเรียน
ผูู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายอักษ..
04049_ว5429
17 Oct 2014
แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ ฯ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยา..
04049_ว5477
17 Oct 2014
ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภูมิภาค
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..
04049_5473
17 Oct 2014
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส..
04049_5471
17 Oct 2014
ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา..
04049_ว5462
16 Oct 2014
สำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว5461
16 Oct 2014
ขอเชิญสั่งจองพระพุทธรูปทันใจ เชียงแสนสิงห์ ๓ รุ่น ๕๕ ปี แพทย์เชียงใหม่
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_5458
16 Oct 2014
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาฯ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_5430
15 Oct 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_ว5429
15 Oct 2014
แนวทางการดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยา..
04049_ว5407
15 Oct 2014
การประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเอกชนในสังกัด..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 3 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ