หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_3495
24 Jul 2014
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าแม่หลวง..
  ด่วนที่สุด
04049_ว 3170
24 Jul 2014
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอีกทั้ง กา
ทุกโรงเรียน..
04049_3491
24 Jul 2014
อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน/อาคารประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยทนุบ้านส..
04049_ว3470
23 Jul 2014
แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐”
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้..
04049_ว3456
23 Jul 2014
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………………..
04049_3468
23 Jul 2014
ติดตามรายงานผลการเรียน ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝา..
04049_ว3437
23 Jul 2014
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_3462
23 Jul 2014
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหล..
04049_ว3464
23 Jul 2014
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_3463
23 Jul 2014
การจำหน่ายนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม..
04049_ว3460
23 Jul 2014
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_3461
23 Jul 2014
ขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (กรณีต่อสัญญา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 54 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ