หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว4785
29 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2558”
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว4785
29 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2558”
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว4784
29 Jul 2015
การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว4782
29 Jul 2015
เรื่อง การอบรมตามโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม ฯ
โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับ..
04049_ว4769
28 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/๘๓
28 Jul 2015
กิจกรรมการเพิ่มหรือคงความดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ทุกโรงเรียนในสังกัดทั้งโรงเรีย..
04049_ว4760
28 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย”
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว4709
27 Jul 2015
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและ..
04049_ว4707
27 Jul 2015
ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อตามแนบ..
04049_ว4697
27 Jul 2015
ขอเชิญประดับภาพบรมฉายาลักษณ์ ประดับธง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ "63 พรรษามห
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว4641
27 Jul 2015
เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
  ด่วนที่สุด
04049_4677
23 Jul 2015
แจ้งขยายเวลาเปิดระบบบันทึกคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเต
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 2 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ