หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
แจ้งประชาสัมพันธ์
11 Apr 2014
รายงานและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ประชาสัมพันธ์
11 Apr 2014
ประชาสัมพันธ์การรวมกลุ่มจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ทุกโรงเรียน..
04049_ว1700
11 Apr 2014
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) (แก้ไข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_1699
11 Apr 2014
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคา..
04049_1698
11 Apr 2014
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาว..
04049_1696
11 Apr 2014
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ..
04049_1695
11 Apr 2014
อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๗ งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายไปอบรม “การพัฒนาทักษะการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหว..
04049_1693
11 Apr 2014
โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ/ ผู้..
04049_1680
10 Apr 2014
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอ..
04049_ว1683
10 Apr 2014
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.บ้านม่วงชุม, บ้านศรีดอนชัย..
04049_ว 1677
10 Apr 2014
เร่งรัดการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยระดับเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 1675
10 Apr 2014
การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอก..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 7 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ