หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว5766
1 Sep 2015
การเร่งรัดการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว5761
1 Sep 2015
การจัดส่งข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว5759
1 Sep 2015
การประชุมชี้แจงการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้
รายชื่อตามแนบ..
04049_ว5757
1 Sep 2015
เชิญชวนร่วมงานงานมุทิตาจิตและร่วมทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๕๘
ทุกโรงเรียน..
04049_ว5755
1 Sep 2015
การสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
  ด่วนที่สุด
04049_ว5747
31 Aug 2015
โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา..
04049_ว 5736
31 Aug 2015
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2559
ทุกโรงเรียน..
สคฝ./2558
28 Aug 2015
ขอเชิญประชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำ..
04049_5704
28 Aug 2015
ส่งแบบสารวจข้อมูลจานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ทุกโรงเรียน..
04049_5690
28 Aug 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_5690
28 Aug 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_ว5674
27 Aug 2015
การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 5 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ