หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว6120
21 Nov 2014
ขอเชิญร่วมทำบุญ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
สคฝ.ว.๖๖ / ๒๕๕๗
21 Nov 2014
เชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประชุม
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา..
04049_ว6115
21 Nov 2014
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Fve Star”
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6097
20 Nov 2014
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวาคม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6093
20 Nov 2014
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม “หน้าที่พลเมือง”
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6087
20 Nov 2014
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา”
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6086
20 Nov 2014
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / สนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6085
20 Nov 2014
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงกายกรรมจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_6073
19 Nov 2014
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6052
19 Nov 2014
กำหนดวันหยุดราชการพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนเอกชนในสังกัด..
04049_ว6046
19 Nov 2014
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ฯ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายอักษร..
04049_ว6028
19 Nov 2014
แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน
ร.ร.ตามรายชื่อแนบ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 2 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ