หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_1802
23 Apr 2014
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นห..
04049_ว1801
23 Apr 2014
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นห..
04049_1799
23 Apr 2014
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว..
04049_ว1798
23 Apr 2014
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว..
04049_1797
23 Apr 2014
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณเกษม..
04049_ว1796
23 Apr 2014
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณเกษม..
04049_ว1795
23 Apr 2014
การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุก..
04049_ว1794
23 Apr 2014
ประชาสัมพันธ์โครงการ KUBOTA Smart Kids
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_1788
22 Apr 2014
ขออนุญาตส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย..
04049_1785
22 Apr 2014
การจำหน่ายนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง..
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
22 Apr 2014
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ปร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป...
04049_ว1783
22 Apr 2014
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.C.T.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 11 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ