หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
  ด่วนที่สุด
04049_ว7949
26 Nov 2015
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕9
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7947
26 Nov 2015
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว7946
26 Nov 2015
เชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2559
ทุกโรงเรียน..
04049_
26 Nov 2015
หารือขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_7934
26 Nov 2015
การส่งผงงานเข้ารับ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (OPEC AWARDS)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในร..
04049_7934
26 Nov 2015
การส่งผงงานเข้ารับ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (OPEC AWARDS)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในร..
04049_ว7919
25 Nov 2015
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7918
25 Nov 2015
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7911
25 Nov 2015
การส่งรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7906
25 Nov 2015
การคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว7895
24 Nov 2015
การรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_ว7870
24 Nov 2015
การรายงานจำนวนนักเรียนจำแนกตามสาเหตุการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 4 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ